Câu hỏi:

31/05/2020 1,176

Năm 2004, nước ta có bao nhiêu dân? Số dân nước ta đứng thứ mấy trong các nước Đông Nam Á.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

+ Nước ta có dân số là 82 triệu người năm 2004.

+ Nước ta có dân số đứng thứ 3 trong số các nước ở Đông Nam Á.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dân số tăng nhanh gây những khó khăn gì trong việc nâng cao đời sống của nhân dân? Tìm một số ví dụ cụ thể về hậu quả cảu việc tăng dân số nhanh ở địa phương em.

Xem đáp án » 31/05/2020 1,011

Câu 2:

Theo em dân số tăng nhanh dẫn tới những hậu quả gì?

Xem đáp án » 31/05/2020 519

Bình luận


Bình luận