Câu hỏi:

31/05/2020 982

Dân số tăng nhanh gây những khó khăn gì trong việc nâng cao đời sống của nhân dân? Tìm một số ví dụ cụ thể về hậu quả cảu việc tăng dân số nhanh ở địa phương em.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Dân số tăng nhanh dẫn tới những hậu quả:

+ Gây khó khăn cho vấn đề giải quyết việc làm, nhu cầu của con người, kìm hãm sự phát triển kinh tế.

+ Gây nhiều tệ nạn xã hội.

- Ví dụ: tăng dân số gây sức ép về vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Năm 2004, nước ta có bao nhiêu dân? Số dân nước ta đứng thứ mấy trong các nước Đông Nam Á.

Xem đáp án » 31/05/2020 1,141

Câu 2:

Theo em dân số tăng nhanh dẫn tới những hậu quả gì?

Xem đáp án » 31/05/2020 499

Bình luận


Bình luận