Câu hỏi:

31/05/2020 754

Nước ta có những điều kiện nào để phát triển ngành thủy sản?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nước ta có nhiều điều kiện để phát triển ngành thủy sản:

- Vùng biển rộng nhiều loại hải sản

- Sông ngòi kênh rạch chằng chịt, nhiều đầm phá, c cửa sông.

- Dân cư có kinh nghiệp trong đánh bắt và nuôi trồng thủy sản

- Thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng

- Được nhà nước quan tâm, ưu tiên phát triển.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngành lâm nghiệp gồm những hoạt động gì? Phân bố chủ yếu ở đâu?

Xem đáp án » 31/05/2020 597

Câu 2:

Ngành thủy sản chủ yếu phân bố ở đâu?

Xem đáp án » 31/05/2020 505

Bình luận


Bình luận