Câu hỏi:

31/05/2020 507

Ngành thủy sản chủ yếu phân bố ở đâu?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ngành thủy sản chủ yếu phân bố ở đồng bằng ven biển nhất là ven biển miền Trung và đồng bằng Nam Bộ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nước ta có những điều kiện nào để phát triển ngành thủy sản?

Xem đáp án » 31/05/2020 756

Câu 2:

Ngành lâm nghiệp gồm những hoạt động gì? Phân bố chủ yếu ở đâu?

Xem đáp án » 31/05/2020 600

Bình luận


Bình luận