Câu hỏi:

31/05/2020 920

Hãy kể tên một số sản phẩm công nghiệp xuất khẩu mà em biết.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sản phẩm công nghiệp xuất khẩu: Gạo, bia rượu, quần áo, giày, than, dầu mỏ, quặng sắt,…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Địa phương em có những ngành công nghiệp và nghề thủ công nào?

Xem đáp án » 31/05/2020 2,235

Câu 2:

Nêu đặc điểm nghề thủ công của nước ta.

Xem đáp án » 31/05/2020 1,579

Câu 3:

Kể tên một số ngành công nghiệp ở nước ta và sản phẩm của ngành đó.

Xem đáp án » 31/05/2020 1,019

Bình luận


Bình luận