Câu hỏi:

31/05/2020 2,226

Địa phương em có những ngành công nghiệp và nghề thủ công nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Địa phương em có những ngành công nghiệp và nghề thủ công:

- Ngành công nghiệp: Dệt, may mặc; Chế biến lương thực, thực phẩm; Sản xuất hàng tiêu dùng…

- Nghề thủ công: may tre đan, làm chiếu cói, thêu,…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu đặc điểm nghề thủ công của nước ta.

Xem đáp án » 31/05/2020 1,578

Câu 2:

Kể tên một số ngành công nghiệp ở nước ta và sản phẩm của ngành đó.

Xem đáp án » 31/05/2020 1,016

Câu 3:

Hãy kể tên một số sản phẩm công nghiệp xuất khẩu mà em biết.

Xem đáp án » 31/05/2020 917

Bình luận


Bình luận