Câu hỏi:

31/05/2020 238

- Em hãy kể tên một số mặt hàng nước ta bán ra nước ngoài và mua nước ngoài.

- Em hãy nêu một số điều kiện để phát triển du lịch ở nước ta.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Một số mặt hàng nước ta bán ra nước ngoài và mua nước ngoài:

+ Một số mặt hàng bán ra nước ngoài: khoáng sản, nông sản, thủy hải sản, tiểu thủ công nghiệp,…

+ Một số mặt hàng mua của nước ngoài: Máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch ở nước ta.

Xem đáp án » 31/05/2020 2,651

Câu 2:

Thương mại gồm những hoạt động nào? Thương mại có vai trò gì?

Xem đáp án » 31/05/2020 2,421

Câu 3:

Nước ta xuất khẩu và nhập khẩu những mặt hàng nào là chủ yếu?

Xem đáp án » 31/05/2020 634

Câu 4:

Tỉnh em có những địa điểm du lịch nào?

Xem đáp án » 31/05/2020 501

Câu 5:

- Em hãy nêu một số điều kiện để phát triển du lịch ở nước ta.

Xem đáp án » 31/05/2020 315

Bình luận


Bình luận