Câu hỏi:

31/05/2020 2,426

Thương mại gồm những hoạt động nào? Thương mại có vai trò gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Thương mại gồm những hoạt động: Nội thương và ngoại thương.

- Vai trò của thương mại:

+ Cung cấp các sản phẩm cho nhu cầu của nhân dân.

+ Thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

+ Trao đổi, giao lưu giữa các vùng các quốc gia trên thế giới.

+ Thúc đẩy xu thế toàn cầu hóa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch ở nước ta.

Xem đáp án » 31/05/2020 2,651

Câu 2:

Nước ta xuất khẩu và nhập khẩu những mặt hàng nào là chủ yếu?

Xem đáp án » 31/05/2020 634

Câu 3:

Tỉnh em có những địa điểm du lịch nào?

Xem đáp án » 31/05/2020 501

Câu 4:

- Em hãy nêu một số điều kiện để phát triển du lịch ở nước ta.

Xem đáp án » 31/05/2020 315

Câu 5:

- Em hãy kể tên một số mặt hàng nước ta bán ra nước ngoài và mua nước ngoài.

- Em hãy nêu một số điều kiện để phát triển du lịch ở nước ta.

Xem đáp án » 31/05/2020 238

Bình luận


Bình luận