Câu hỏi:

31/05/2020 13,322

Dân cư của châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Dân cư của châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc da đen.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan sát bản đồ treo tường, cho biết vị trí của đất nước Ai Cập. Ai Cập có dòng sông nào chảy qua?

Xem đáp án » 31/05/2020 982

Câu 2:

Nêu đặc điểm tự nhiên của hoang mạc Xa-ha-ra và xa- van của châu Phi.

Xem đáp án » 31/05/2020 784

Câu 3:

Em hiểu biết gì về đất nước Ai Cập ?

Xem đáp án » 31/05/2020 541

Bình luận


Bình luận