Câu hỏi:

31/05/2020 530

Em hiểu biết gì về đất nước Ai Cập ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Ai Cập nằm ở Bắc Phi. Là cầu nối giữa châu Á và châu Phi, có kênh đào Xuy-ê.

- Ai Cập có dòng sông Nin chảy qua- đây là dòng sông có vai trò trò quan trọng đối với đời sống và sản xuất của dân cư Ai Cập.

- Ai Cập nổi tiếng về công trình kiến trúc cổ: Kim Tự Tháp, đền Mortuary, đền Luxor, tượng Nhân sư,…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dân cư của châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc nào?

Xem đáp án » 31/05/2020 13,288

Câu 2:

Quan sát bản đồ treo tường, cho biết vị trí của đất nước Ai Cập. Ai Cập có dòng sông nào chảy qua?

Xem đáp án » 31/05/2020 977

Câu 3:

Nêu đặc điểm tự nhiên của hoang mạc Xa-ha-ra và xa- van của châu Phi.

Xem đáp án » 31/05/2020 778

Bình luận


Bình luận