Câu hỏi:

31/05/2020 555

Hãy sưu tầm những thông tin (bài viết, tranh ảnh) về vùng A-ma-dôn

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dân cư châu Mĩ có gì nổi bật.

Xem đáp án » 31/05/2020 1,255

Câu 2:

Em hãy nêu đặc điểm địa hình của châu Mĩ.

Xem đáp án » 31/05/2020 1,185

Câu 3:

Chỉ 2 con sông lớn: Mi-xi-xi-pi và A-ma-don trên bản đồ Tự nhiên châu Mĩ.

Xem đáp án » 31/05/2020 559

Câu 4:

Em biết gì về đất nước Hoa Kì.

Xem đáp án » 31/05/2020 534

Câu 5:

Nền kinh tế của Bắc Mĩ có gì khác với Trung Mĩ và Nam Mĩ.

Xem đáp án » 31/05/2020 389

Câu 6:

Tìm châu Mĩ trên quả Địa cầu hoặc trên bản đồ Thế giới.

Xem đáp án » 31/05/2020 247

Bình luận


Bình luận