Câu hỏi:

31/05/2020 1,174

Dân cư châu Mĩ có gì nổi bật.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Châu Mĩ là châu lục có số dân đông nhất thế giới.

- Thành phần dân cư của châu Mĩ đa dạng: người Anh-điêng là dân bản địa sinh sống từ lâu đời; người gốc Âu, người gốc Phi, người gốc Á là những người nhập cư từ các châu lục khác chiếm phần lớn dân cư châu Mĩ.

- Phân bố: dân cư tập trung phân bố ở ven biển và miền đông.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy nêu đặc điểm địa hình của châu Mĩ.

Xem đáp án » 31/05/2020 1,155

Câu 2:

Chỉ 2 con sông lớn: Mi-xi-xi-pi và A-ma-don trên bản đồ Tự nhiên châu Mĩ.

Xem đáp án » 31/05/2020 554

Câu 3:

Hãy sưu tầm những thông tin (bài viết, tranh ảnh) về vùng A-ma-dôn

Xem đáp án » 31/05/2020 550

Câu 4:

Em biết gì về đất nước Hoa Kì.

Xem đáp án » 31/05/2020 520

Câu 5:

Nền kinh tế của Bắc Mĩ có gì khác với Trung Mĩ và Nam Mĩ.

Xem đáp án » 31/05/2020 387

Câu 6:

Tìm châu Mĩ trên quả Địa cầu hoặc trên bản đồ Thế giới.

Xem đáp án » 31/05/2020 240

Bình luận


Bình luận