Câu hỏi:

13/07/2024 5,196

a) Hãy khởi động Logo, viết thủ tục vẽ một hình ngũ giác, thay đổi nét bút, màu bút, thực hiện thủ tục này vài lần.

b) Viết thủ tục thứ hai để vẽ chiếc khăn thêu trong đó có sử dụng câu lệnh vẽ hình ngũ giác ở câu trên.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Thủ tục ngugiac:

b) Thủ tục chieckhantheu

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sử dụng hai dòng lệnh dưới đây để viết thủ tục vẽ một hình lục giác. Chọn lại nét bút, màu bút và dùng thêm lệnh CS trước mỗi lần thực hiện thủ tục

HT

REPEAT 6 [FD 50 RT 60]

Xem đáp án » 13/07/2024 3,334

Câu 2:

Sử dụng hai dòng lệnh dưới đây để viết thủ tục vẽ chiếc khăn thêu. Chọn lại nét bút, màu bút và dùng thêm lệnh CS trước mỗi lần thực hiện thủ tục

HT

REPEAT 8 [REPEAT 6[FD 30 RT 60] RT 45]

Xem đáp án » 13/07/2024 2,558

Câu 3:

Hãy bắt đầu một phiên làm việc mới: Khởi động Logo, mở một tệp chương trình chứa các thủ tục đã viết (ví dụ tệp Baihoc1.lgo) bằng cách gõ lệnh (Load “Baihoc1.lgo). Xem nội dung và cách sắp xếp các thủ tục trong tệp này bằng cách nháy nút lệnh Edall. Viết thêm một thủ tục mới, thực hiện thủ tục này và ghi lại tệp với tên cũ. (Chú ý: Tránh mở nhiều tệp liên tiếp).

Xem đáp án » 13/07/2024 578

Câu 4:

Hãy bắt đầu một phiên làm việc mới: Khởi động Logo, mở một tệp chương trình chứa các thủ tục đã viết (ví dụ tệp Baihoc2.lgo) bằng cách chọn File -> Load… và tìm tệp trong cửa sổ Open. Xem nội dung và cách sắp xếp các thủ tục trong tệp này bằng cách nháy nút lệnh Edall. Viết thêm một thủ tục mới, thực hiện thủ tục này và ghi lại tệp với tên cũ.

Xem đáp án » 13/07/2024 531

Bình luận


Bình luận