Câu hỏi:

22/09/2019 21,126

Chế độ nước của sông ngòi nước ta như thế nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A.

Giải thích: (trang 117 SGK Địa lí 8).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mạng lưới sông ngòi nước ta có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 22/09/2019 27,089

Câu 2:

Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chủ yếu là

Xem đáp án » 22/09/2019 17,210

Câu 3:

Sông ngòi nước ta chủ yếu là những sông có đặc điểm?

Xem đáp án » 22/09/2019 14,970

Câu 4:

Sông nào có giá trị thủy điện lớn nhất ở nước ta?

Xem đáp án » 22/09/2019 14,622

Câu 5:

Lượng phù sa lớn của sông ngòi tập trung chủ yếu vào hai hệ thống sông nào của nước ta?

Xem đáp án » 22/09/2019 12,598

Câu 6:

Sông chảy theo hướng vòng cung là

Xem đáp án » 22/09/2019 12,119

Bình luận


Bình luận

Long Khang
11:04 - 03/12/2019

C