Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 33 (có đáp án): Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

  • 5279 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Mạng lưới sông ngòi nước ta có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: (trang 115 SGK Địa lí 8).


Câu 2:

Sông ngòi nước ta chủ yếu là những sông có đặc điểm?

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: Nước ta có tới 2360 con sông dài trên 10km, trong đó 93% là các sông nhỏ và ngắn. (trang 117 SGK Địa lí 8).


Câu 3:

Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chủ yếu là

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: (trang 117 SGK Địa lí 8).


Câu 4:

Chế độ nước của sông ngòi nước ta như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: (trang 117 SGK Địa lí 8).


Câu 5:

Hệ thống sông không chảy theo hướng vòng cung và hướng tây bắc-đông nam của nước ta là

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: Hệ thống sông Kì Cùng-Bằng Giang không chảy theo hai hướng là vòng cung và tây bắc đông nam, là con sông của nước ta không đổ ra biển Đông mà đổ vào sông Tây Giang của Trung Quốc (trang 118 SGK Địa lí 8).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Toàn Lê
20:13 - 12/06/2020

câu này sai nè: câu c mới đúng

Chị 's Cả 's
16:13 - 15/06/2020

C

Hủ Híp
21:29 - 28/04/2022

câu 11 C mà, vietjack làm đề môn phụ chán quá;-;;