13 câu Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 34: (có đáp án) Các hệ thống sông lớn ở nước (phần 2)

  • 1129 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 24 phút

Câu 1:

Có chế độ nước rất thất thường là đặc điểm của

Xem đáp án

Giải thích: Sông ngòi Bắc Bộ có chế độ nước rất thất thường. Mùa lũ kéo dài 5 tháng và cao nhất vào tháng 8. Lũ tập trung nhanh và kéo dài.

Đáp án: A


Câu 2:

Sông Cửu Long đổ nước ra biển bằng mấy cửa?

Xem đáp án

Giải thích: Sông Cửu Long đổ nước ra biển bằng 9 cửa sông, đó là cửa Tiểu, Đại, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên, Cung Hầu, Định An, Trần Đề và cửa Bát Xắc.

Đáp án: D


Câu 3:

Hệ thống sông lớn nhất vùng Bắc Bộ là

Xem đáp án

Giải thích: Tiêu biểu cho khu vực sông ngòi Bắc Bộ là hệ thống sông Hồng. Hệ thống sông Hồng gồm 3 sông chính là sông Hồng, sông Lô và sông Đà hợp lưu ở gần Việt Trì.

Đáp án: A


Câu 4:

Sông ngòi Nam bộ có chế độ nước thế nào?

Xem đáp án

Giải thích: Sông ngòi Nam Bộ thường có lượng nước chảy lớn, chế độ nước theo mùa nhưng điều hòa hơn sông ngòi Bắc Bộ và Trung Bộ.

Đáp án: A


Câu 5:

Hệ thống sông lớn nhất Đông Nam Á là

Xem đáp án

Giải thích: Mê Công là hệ thống sông lớn nhất vùng Đông Nam Á. Chiều dài dòng chính là 4300km, chảy qua 6 quốc gia (Trung Quốc, Mianma, Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia và Việt Nam).

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận