Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 33: (có đáp án) Đặc điểm sông ngòi Việt Nam (phần 2)

  • 1525 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 22 phút

Câu 1:

Sông chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam là

Xem đáp án

Giải thích: Các con sông thuộc miền núi Đông Bắc có hướng vòng cung theo hướng địa hình là sông Thương, sông Cầu, sông Gâm,… Còn sông Đà thuộc miền Tây Bắc có hưởng chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam.

Đáp án: A


Câu 2:

Hệ thống sông có lưu vực lớn nhất ở miền Bắc là

Xem đáp án

Giải thích: Hệ thống lưu vực sông Hồng thống sông có lưu vực lớn nhất ở miền Bắc nước ta (bảng chú giải bên trái có kí hiệu màu xanh lá cây), tiếp đến là sông Thái Bình, sông Mã, sông Cả, sông Kì Cùng – Bằng Giang,...

Đáp án: B


Câu 3:

Các sông ở Trung Bộ Đông Trường Sơn có lũ vào các tháng

Xem đáp án

Giải thích: Các sông ở Trung Bộ Đông Trường Sơn có lũ từ tháng 9 đến tháng 12, trùng với các tháng mưa nhiều ở khu vực này.

Đáp án: D


Câu 4:

Hồ Dầu Tiếng nằm trên sông nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Hồ Dầu Tiếng là một trong những hồ nước nhân tạo lớn nhất ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Hồ Dầu Tiếng nằm trên sông Sài Gòn

Đáp án: B


Câu 5:

Các sông không chảy theo hướng vòng cung là

Xem đáp án

Giải thích: Các con sông ở Việt Nam chạy theo hướng vòng cung là sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Lô, sông Gâm,… Còn sông Mã và sông Cả chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam.

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận