Câu hỏi:

22/09/2019 10,572

Hệ thống sông không chảy theo hướng vòng cung và hướng tây bắc-đông nam của nước ta là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A.

Giải thích: Hệ thống sông Kì Cùng-Bằng Giang không chảy theo hai hướng là vòng cung và tây bắc đông nam, là con sông của nước ta không đổ ra biển Đông mà đổ vào sông Tây Giang của Trung Quốc (trang 118 SGK Địa lí 8).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mạng lưới sông ngòi nước ta có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 22/09/2019 27,089

Câu 2:

Chế độ nước của sông ngòi nước ta như thế nào?

Xem đáp án » 22/09/2019 21,126

Câu 3:

Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chủ yếu là

Xem đáp án » 22/09/2019 17,210

Câu 4:

Sông ngòi nước ta chủ yếu là những sông có đặc điểm?

Xem đáp án » 22/09/2019 14,970

Câu 5:

Sông nào có giá trị thủy điện lớn nhất ở nước ta?

Xem đáp án » 22/09/2019 14,622

Câu 6:

Lượng phù sa lớn của sông ngòi tập trung chủ yếu vào hai hệ thống sông nào của nước ta?

Xem đáp án » 22/09/2019 12,598

Câu 7:

Sông chảy theo hướng vòng cung là

Xem đáp án » 22/09/2019 12,119

Bình luận


Bình luận