Câu hỏi:

03/06/2020 1,765

Chỉnh sửa lại các dòng dưới đây để được các câu lệnh đúng.

REPEAT 4 [FD 100, RT 90]

REPEAT 4 [FD 100 RT 90].

REPEAT 4 {FD 100 RT 90}

REPEAT4 [FD 100 RT 90]

REPEAT4[FD 100 RT 90]

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Câu lệnhSửa
REPEAT 4 [FD 100, RT 90]REPEAT 4 [FD 100 RT 90]
REPEAT 4 [FD 100 RT 90].Không cần sửa
REPEAT 4 {FD 100 RT 90}REPEAT 4 [FD 100 RT 90]
REPEAT4 [FD 100 RT 90]REPEAT 4 [FD 100 RT 90]
REPEAT4[FD 100 RT 90]REPEAT 4 [FD 100 RT 90]
REPEAT 4 [FD 100, RT 90]REPEAT 4 [FD 100 RT 90]

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những dòng nào dưới đây là câu lệnh được viết đúng?

 repeat 4 [FD 100 RT 90]
 REPEAT 4 [FD 100, RT 90]
 REPEAT 4 [FD 100 RT 90]
 REPEAT 4 [FD 100 RT 90].
 REPEAT 4 {FD 100 RT 90}
 REPEAT 4[FD 100 RT 90]
 REPEAT4 [FD 100 RT 90]

Xem đáp án » 03/06/2020 7,451

Câu 2:

Điền vào chỗ trống (…) để được câu lệnh đúng:

a) Vẽ hình vuông

REPEAT … [FD 100 RT 90]

REPEAT 4 [FD … RT …]

b) Vẽ hình chữ nhật

REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 50 RT …]

REPEAT 2 [FD … RT 90 FD … RT 90]

c) Vẽ hình tam giác

REPEAT 3 [FD … RT 120]

REPEAT … [FD 100 RT 120]

Xem đáp án » 03/06/2020 2,059

Câu 3:

Hãy giải thích hành động của Rùa khi thực hiện dòng lệnh:

REPEAT 6 [FD 50 WAIT 60 RT 60 WAIT 60]

Xem đáp án » 03/06/2020 2,047

Câu 4:

Thêm lệnh WAIT vào mỗi dòng lệnh sau, cho Rùa thực hiện và quan sát kết quả. Thay đổi giá trị của WAIT trong mỗi lệnh

Câu lệnhKết quả
REPEAT 4 [FD 100 RT 90]Hình vuông
REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 50 RT 90]Hình chữ nhật
REPEAT 5 [FD 100 RT 72]Hình ngũ giác

Xem đáp án » 03/06/2020 825

Câu 5:

Hãy kiểm tra để thấy hai lệnh sau cho kết quả là một hình lục giác.

Bài thực hành 1 trang 108 SGK Tin học 4 | Giải bài tập Tin học lớp 4 hay nhất tại VietJack

Xem đáp án » 03/06/2020 658

Câu 6:

Dòng lệnh sau đây vẽ hai bậc cầu thang:

FD 20 RT 90 FD 20 LT 90 FD 20 RT 90 FD 20

Hãy thêm lệnh WAIT để Rùa dừng lại một lát khi vẽ xong bậc thang thứ nhất

Xem đáp án » 03/06/2020 638

Bình luận


Bình luận