Câu hỏi:

03/06/2020 2,058

Hãy giải thích hành động của Rùa khi thực hiện dòng lệnh:

REPEAT 6 [FD 50 WAIT 60 RT 60 WAIT 60]

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Rùa thực hiện cách vẽ một hình lục giác, mỗi khi kẻ một đường thẳng rùa sẽ tạm dừng một khoảng 60 đơn vị do có lệnh WAIT 60.

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những dòng nào dưới đây là câu lệnh được viết đúng?

 repeat 4 [FD 100 RT 90]
 REPEAT 4 [FD 100, RT 90]
 REPEAT 4 [FD 100 RT 90]
 REPEAT 4 [FD 100 RT 90].
 REPEAT 4 {FD 100 RT 90}
 REPEAT 4[FD 100 RT 90]
 REPEAT4 [FD 100 RT 90]

Xem đáp án » 03/06/2020 7,462

Câu 2:

Điền vào chỗ trống (…) để được câu lệnh đúng:

a) Vẽ hình vuông

REPEAT … [FD 100 RT 90]

REPEAT 4 [FD … RT …]

b) Vẽ hình chữ nhật

REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 50 RT …]

REPEAT 2 [FD … RT 90 FD … RT 90]

c) Vẽ hình tam giác

REPEAT 3 [FD … RT 120]

REPEAT … [FD 100 RT 120]

Xem đáp án » 03/06/2020 2,084

Câu 3:

Chỉnh sửa lại các dòng dưới đây để được các câu lệnh đúng.

REPEAT 4 [FD 100, RT 90]

REPEAT 4 [FD 100 RT 90].

REPEAT 4 {FD 100 RT 90}

REPEAT4 [FD 100 RT 90]

REPEAT4[FD 100 RT 90]

Xem đáp án » 03/06/2020 1,772

Câu 4:

Thêm lệnh WAIT vào mỗi dòng lệnh sau, cho Rùa thực hiện và quan sát kết quả. Thay đổi giá trị của WAIT trong mỗi lệnh

Câu lệnhKết quả
REPEAT 4 [FD 100 RT 90]Hình vuông
REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 50 RT 90]Hình chữ nhật
REPEAT 5 [FD 100 RT 72]Hình ngũ giác

Xem đáp án » 03/06/2020 827

Câu 5:

Hãy kiểm tra để thấy hai lệnh sau cho kết quả là một hình lục giác.

Bài thực hành 1 trang 108 SGK Tin học 4 | Giải bài tập Tin học lớp 4 hay nhất tại VietJack

Xem đáp án » 03/06/2020 664

Câu 6:

Dòng lệnh sau đây vẽ hai bậc cầu thang:

FD 20 RT 90 FD 20 LT 90 FD 20 RT 90 FD 20

Hãy thêm lệnh WAIT để Rùa dừng lại một lát khi vẽ xong bậc thang thứ nhất

Xem đáp án » 03/06/2020 652

Bình luận


Bình luận