Câu hỏi:

23/09/2019 6,001

Sinh vật Việt Nam đa dạng thể hiện ở đặc điểm nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A.

Giải thích: (trang 130 SGK Địa lí 8).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ sinh thái rừng ngập mặn phân bố

Xem đáp án » 23/09/2019 8,880

Câu 2:

Hệ sinh thái rừng thưa rụng lá phân bố ở

Xem đáp án » 23/09/2019 6,466

Câu 3:

Hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng bởi các loại sinh vật nào sau đây?

Xem đáp án » 23/09/2019 5,338

Câu 4:

Hệ sinh thái nông nghiệp phân bố ở

Xem đáp án » 23/09/2019 4,552

Câu 5:

Hệ sinh thái ôn đới núi cao phân bố ở

Xem đáp án » 23/09/2019 4,240

Câu 6:

Các vườn quốc gia có giá trị nào sau đây?

Xem đáp án » 23/09/2019 2,829

Bình luận


Bình luận