Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 37 (có đáp án): Đặc điểm sinh vật Việt Nam

  • 1856 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam là

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: (trang 130 SGK Địa lí 8).


Câu 2:

Sinh vật Việt Nam đa dạng thể hiện ở đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: (trang 130 SGK Địa lí 8).


Câu 3:

Hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng bởi các loại sinh vật nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: (trang 130 SGK Địa lí 8).


Câu 4:

Hệ sinh thái rừng ngập mặn phân bố

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: (trang 130 SGK Địa lí 8).


Câu 5:

Hệ sinh thái rừng thưa rụng lá phân bố ở

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: (trang 130 SGK Địa lí 8).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

l

4 tháng trước

lê thị mến

kl

Bình luận


Bình luận