Câu hỏi:

23/09/2019 2,940

Theo giá trị sử dụng nhóm cây thuốc là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C.

Giải thích: (trang 133 SGK Địa lí 8).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm tài nguyên động vật của nước ta là do

Xem đáp án » 23/09/2019 8,816

Câu 2:

Đặc điểm của tài nguyên sinh vật nước ta là

Xem đáp án » 23/09/2019 6,191

Câu 3:

Thực trạng rừng ở nước ta hiện nay là

Xem đáp án » 23/09/2019 5,380

Câu 4:

Tỉ lệ che phủ rừng hiện nay của nước ta khoảng từ

Xem đáp án » 23/09/2019 5,302

Câu 5:

Nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên rừng của nước ta là do

Xem đáp án » 23/09/2019 3,036

Câu 6:

Trong chính sách và luật bảo vệ và phát triển rừng, vùng núi dốc tỉ lệ che phủ rừng phải đạt là

Xem đáp án » 23/09/2019 2,242

Bình luận


Bình luận