Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 38 (có đáp án): Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

  • 1599 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Theo giá trị sử dụng nhóm cây thuốc là

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: (trang 133 SGK Địa lí 8).


Câu 2:

Theo giá trị sử dụng cây cẩm lai thuộc

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: (trang 133 SGK Địa lí 8).


Câu 3:

Thực trạng rừng ở nước ta hiện nay là

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: (trang 134 SGK Địa lí 8).


Câu 4:

Tỉ lệ che phủ rừng hiện nay của nước ta khoảng từ

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: (trang 134 SGK Địa lí 8).


Câu 5:

Trong chính sách và luật bảo vệ và phát triển rừng, vùng núi dốc tỉ lệ che phủ rừng phải đạt là

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: (trang 134 SGK Địa lí 8).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận