Câu hỏi:

23/09/2019 1,027

Vào mùa nào trong cả nước tính chất nóng ẩm bị xáo trộn nhiều nhất?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D.

Giải thích: Vào mùa đông: ở miển Bắc có tính chất lạnh khô đầu mùa, cuối mùa lạnh ẩm; còn ở miền phía Nam có tính chất nóng khô do có gió Tín phong hoạt động.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cảnh quan chiếm ưu thế của Việt Nam là

Xem đáp án » 23/09/2019 5,455

Câu 2:

Tính chất chủ yếu nhất của thiên nhiên Việt Nam là

Xem đáp án » 23/09/2019 4,323

Câu 3:

Hệ sinh thái nào thuộc vùng của sông, ven biển nước ta?

Xem đáp án » 23/09/2019 2,922

Câu 4:

Việt Nam là một nước nhiệt đới được thể hiện tập trung nhất ở thành phần tự nhiên nào nhất?

Xem đáp án » 23/09/2019 2,890

Câu 5:

Cảnh quan vùng đồi núi nước ta thay đổi nhanh chóng theo quy luật đai cao thể hiện rõ rệt nhất ở vùng

Xem đáp án » 23/09/2019 2,806

Câu 6:

Vào mùa nào trong cả nước tính chất nóng ẩm bị xáo trộn nhiều nhất?

Xem đáp án » 23/09/2019 2,593

Câu 7:

Việt Nam là một nước nhiệt đới được thể hiện ở thành phần sinh vật như thế nào?

Xem đáp án » 23/09/2019 2,140

Bình luận


Bình luận