Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 39 (có đáp án): Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

  • 1514 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Việt Nam là một nước nhiệt đới được thể hiện tập trung nhất ở thành phần tự nhiên nào nhất?

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: Tính chất này thể hiện trong mọi yếu tố thành phần của cảnh quan tự nhiên nước ta nhưng rõ nhất là khí hậu nóng ẩm mưa nhiều. (trang 136 SGK Địa lí 8).


Câu 2:

Vào mùa nào trong cả nước tính chất nóng ẩm bị xáo trộn nhiều nhất?

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: Vào mùa đông: ở miển Bắc có tính chất lạnh khô đầu mùa, cuối mùa lạnh ẩm; còn ở miền phía Nam có tính chất nóng khô do có gió Tín phong hoạt động.


Câu 3:

Vào mùa nào trong cả nước tính chất nóng ẩm bị xáo trộn nhiều nhất?

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: Vào mùa đông: ở miển Bắc có tính chất lạnh khô đầu mùa, cuối mùa lạnh ẩm; còn ở miền phía Nam có tính chất nóng khô do có gió Tín phong hoạt động.


Câu 4:

Việt Nam là một nước nhiệt đới được thể hiện ở thành phần sinh vật như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: A. 

Giải thích: Việt Nam là một nước nhiệt đới được thể hiện ở thành phần sinh vật: Sinh vật nước ta chủ yếu là các loài sinh vật của vùng nhiệt đới và cận xích đạo.


Câu 5:

Hệ sinh thái nào thuộc vùng của sông, ven biển nước ta?

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: (trang 130 SGK Địa lí 8).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận