Câu hỏi:

04/06/2020 1,383

Chọn câu đúng.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

Tất cả những âm thanh to, kéo dài, ảnh hưởng tới sức khỏe con người gây nên sự ô nhiễm tiếng ồn.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Âm thanh nào dưới đây gây ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe?

Xem đáp án » 04/06/2020 2,612

Câu 2:

Tiếng loa phát ra từ máy tăng âm, sẽ gây ô nhiễm tiếng ồn khi:

Xem đáp án » 04/06/2020 949

Câu 3:

Trong các trường hợp sau đây, những trường hợp nào không bị ô nhiễm tiếng ồn?

Xem đáp án » 04/06/2020 764

Câu 4:

Âm nào sau đây gây ô nhiễm tiếng ồn:

Xem đáp án » 04/06/2020 583

Câu 5:

Mức độ ô nhiễm tiếng ồn phụ thuộc gì?

Xem đáp án » 04/06/2020 419

Câu 6:

Những nhà ở thường bị ô nhiễm tiếng ồn khi ở gần:

Xem đáp án » 04/06/2020 416

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK