Trắc nghiệm Vật Lí 7: Ô nhiễm tiếng ồn

  • 1166 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Âm thanh nào dưới đây gây ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe?

Xem đáp án

Chọn D

Tiếng ồn do máy móc phát ra to và kéo dài là âm thanh gây ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Tiếng sấm, tiếng hét, tiếng gió mạnh tuy to nhưng không kéo dài.


Câu 2:

Trong các trường hợp sau đây, những trường hợp nào không bị ô nhiễm tiếng ồn?

Xem đáp án

Chọn A và D.

Khi môi trường có tiếng ồn to, kéo dài gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hoạt động bình thường của con người thì môi trường đó bị ô nhiễm tiếng ồn.

Vậy trường hợp làm việc trong phòng kín có tường cách âm là không có ô nhiễm tiếng ồn. Ngoài ra sân trường giờ ra chơi tuy có nhiều tiếng ồn to nhưng không kéo dài nên không phải là trường hợp ô nhiễm tiếng ồn.


Câu 3:

Mức độ ô nhiễm tiếng ồn phụ thuộc gì?

Xem đáp án

Chọn D

Mức độ ô nhiễm tiếng ồn phụ thuộc vào độ to, tần só dao động của âm và hướng truyền của âm thanh.


Câu 4:

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Chọn D

Tất cả những âm thanh to, kéo dài, ảnh hưởng tới sức khỏe con người gây nên sự ô nhiễm tiếng ồn.


Câu 5:

Âm nào sau đây gây ô nhiễm tiếng ồn:

Xem đáp án

Chọn D

Những âm thanh to, kéo dài, ảnh hưởng tới sức khỏe con người gây nên sự ô nhiễm tiếng ồn.

Tiếng rít của động cơ máy bay là âm thanh to và kéo dài, nên có thể gây ô nhiễm tiếng ồn.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận