Câu hỏi:

04/06/2020 1,363

Kể tên một số dân tộc sống ở:

a) Dãy Hoàng Liên Sơn.

b) Tây Nguyên.

c) Đồng bằng Bắc Bộ.

d) Đồng bằng Nam Bộ.

đ) Các đồng bằng duyên hải miền Trung.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Một số dân tộc sống ở:

- Dãy Hoàng Liên Sơn: Dao, Thái, Mông….

- Tây Nguyên: Ê-đê, Gia-rai, Ba-na, Xơ-đăng,..

- Đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu là người Kinh.

- Đồng bằng Nam Bộ: Kinh, người Chăm, người Hoa,..

- Các đồng bằng duyên hải miền Trung: người Kinh, người Chăm,…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu một số đặc điểm tiêu biểu của Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

Xem đáp án » 04/06/2020 6,930

Câu 2:

Em hãy kể một số hoạt động khai thác tài nguyên biển ở nước ta

Xem đáp án » 04/06/2020 6,515

Câu 3:

Chọn ý em cho là đúng:

1. Hoàng Liên Sơn là dãy núi:

a) Cao nhất, có đỉnh tròn, sườn thoải.

b) Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn dốc.

c) Cao nhất nước ta, có nhiều đỉnh nhọn, sườn dốc.

2. Tây nguyên là xứ xở của:

a) Các cao nguyên có độ cao sàn sàn bằng nhau.

b) Các cao nguyên xếp tầng cao, thấp khác nhau.

3. Đồng bằng lớn nhất nước ta là:

a) Đồng bằng Bắc Bộ.

b) Đồng bằng Nam Bộ.

4. Nơi có nhiều đất mặn, đất phèn nhất là:

a) Đồng bằng Bắc Bộ.

b) Đồng bằng Nam Bộ.

Xem đáp án » 04/06/2020 1,400

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK