Câu hỏi:

04/06/2020 1,405

Chọn ý em cho là đúng:

1. Hoàng Liên Sơn là dãy núi:

a) Cao nhất, có đỉnh tròn, sườn thoải.

b) Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn dốc.

c) Cao nhất nước ta, có nhiều đỉnh nhọn, sườn dốc.

2. Tây nguyên là xứ xở của:

a) Các cao nguyên có độ cao sàn sàn bằng nhau.

b) Các cao nguyên xếp tầng cao, thấp khác nhau.

3. Đồng bằng lớn nhất nước ta là:

a) Đồng bằng Bắc Bộ.

b) Đồng bằng Nam Bộ.

4. Nơi có nhiều đất mặn, đất phèn nhất là:

a) Đồng bằng Bắc Bộ.

b) Đồng bằng Nam Bộ.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các ý đúng:

1. Hoàng Liên Sơn là dãy núi:

c) Cao nhất nước ta, có nhiều đỉnh nhọn, sườn dốc.

2. Tây nguyên là xứ xở của:

b) Các cao nguyên xếp tầng cao, thấp khác nhau.

3. Đồng bằng lớn nhất nước ta là:

b) Đồng bằng Nam Bộ.

4. Nơi có nhiều đất mặn, đất phèn nhất là:

b) Đồng bằng Nam Bộ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu một số đặc điểm tiêu biểu của Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

Xem đáp án » 04/06/2020 6,948

Câu 2:

Em hãy kể một số hoạt động khai thác tài nguyên biển ở nước ta

Xem đáp án » 04/06/2020 6,552

Câu 3:

Kể tên một số dân tộc sống ở:

a) Dãy Hoàng Liên Sơn.

b) Tây Nguyên.

c) Đồng bằng Bắc Bộ.

d) Đồng bằng Nam Bộ.

đ) Các đồng bằng duyên hải miền Trung.

Xem đáp án » 04/06/2020 1,367

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK