Câu hỏi:

23/09/2019 4,656

Địa hình của miền có đặc điểm nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B.

Giải thích: (trang 144SGK Địa lí 8).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ giới hạn từ

Xem đáp án » 23/09/2019 13,473

Câu 2:

Mùa đông ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 23/09/2019 13,286

Câu 3:

Giá trị nổi bật của sông ngòi miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là

Xem đáp án » 23/09/2019 5,515

Câu 4:

Nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự phân hóa khí hậu của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là

Xem đáp án » 23/09/2019 4,714

Câu 5:

Những thiên tai ảnh hưởng rất lớn đến miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là

Xem đáp án » 23/09/2019 3,961

Câu 6:

Địa hình của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 23/09/2019 3,295

Bình luận


Bình luận