Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 42 (có đáp án): Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

  • 1722 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ giới hạn từ

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: (trang 144 SGK Địa lí 8).


Câu 2:

Địa hình của miền có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: (trang 144SGK Địa lí 8).


Câu 3:

Hướng địa hình của vùng chủ yếu là

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: (trang 144 SGK Địa lí 8).


Câu 4:

Địa hình của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: (trang 144 SGK Địa lí 8).


Câu 5:

Mùa đông ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: (trang 144SGK Địa lí 8).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

1 năm trước

Maii Changg

3 tháng trước

Nguyễn Hoàng Dương

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Hoàng Dương
15:16 - 06/05/2022

:))

Nguyễn Hoàng Dương
15:17 - 06/05/2022

.

Ảnh đính kèm