Câu hỏi:

05/06/2020 611

Sắp xếp các bước dưới đây theo thứ tự đúng để chèn một tệp hình vẽ vào văn bản.

A) Trong cửa sổ chèn hình vẽ (Insert Picture) em chọn một thư mục (có chứa tệp hình vẽ muốn chọn).

B) Đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí cần chèn hình vẽ vào văn bản.

C) Trong thư mục đã chọn có chứa tệp hình vẽ, em nháy chọn tệp hình vẽ, sau đó nháy nút Insert.

D) Chọn Insert → Picture → From File...

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

B → D → A → C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm câu sai trong những câu sau:

A) Hình vẽ thích hợp trong văn bản sẽ giúp cho người đọc dễ hiểu nội dung văn bản hơn.

B) Hình vẽ trong văn bản làm văn bản thêm sinh động và hấp dẫn.

C) Văn bản có hình vẽ kèm theo thì mới giá trị.

D) Hình vẽ không phù hợp nội dung văn bản sẽ làm cho văn bản giảm giá trị hoặc mất hoàn toàn giá trị.

Xem đáp án » 05/06/2020 367

Câu 2:

Chọn và chèn hình ảnh thích hợp vào bài văn sau:

Xem đáp án » 05/06/2020 245

Câu 3:

Tạo một bảng gồm 2 cột, 5 hàng. Mỗi ô bên phải là một đoạn thơ trong bài thơ “Trăng ơi… từ đâu đến” của Trần Đăng Kho, mỗi ô tương ứng ở bên trái chèn một hình vẽ minh hoạ thích hợp:

Xem đáp án » 05/06/2020 199

Bình luận


Bình luận