Câu hỏi:

05/06/2020 247

Chọn và chèn hình ảnh thích hợp vào bài văn sau:

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn:

Vị trí chèn hình vẽ cần chọn ngay sát đoạn văn có liên quan tới hình vẽ được chèn vào. Ví dụ hình bên chèn vào đoạn hướng dẫn này chỉ minh hoạ rằng: hình vẽ này không phù hợp nội dung văn bản!

Có nhiều tệp hình vẽ liên quan tới một đoạn văn, cần chọn lọc hình vẽ tiêu biểu, đẹp và có giá trị mĩ thuật.

Kích thước hình vẽ cần chọn cân đối với văn bản.

Cuối cùng thực hiện trình bày lại văn bản (thay đổi phông, nét, cỡ, màu chữ cho thích hợp hơn).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sắp xếp các bước dưới đây theo thứ tự đúng để chèn một tệp hình vẽ vào văn bản.

A) Trong cửa sổ chèn hình vẽ (Insert Picture) em chọn một thư mục (có chứa tệp hình vẽ muốn chọn).

B) Đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí cần chèn hình vẽ vào văn bản.

C) Trong thư mục đã chọn có chứa tệp hình vẽ, em nháy chọn tệp hình vẽ, sau đó nháy nút Insert.

D) Chọn Insert → Picture → From File...

Xem đáp án » 05/06/2020 612

Câu 2:

Tìm câu sai trong những câu sau:

A) Hình vẽ thích hợp trong văn bản sẽ giúp cho người đọc dễ hiểu nội dung văn bản hơn.

B) Hình vẽ trong văn bản làm văn bản thêm sinh động và hấp dẫn.

C) Văn bản có hình vẽ kèm theo thì mới giá trị.

D) Hình vẽ không phù hợp nội dung văn bản sẽ làm cho văn bản giảm giá trị hoặc mất hoàn toàn giá trị.

Xem đáp án » 05/06/2020 369

Câu 3:

Tạo một bảng gồm 2 cột, 5 hàng. Mỗi ô bên phải là một đoạn thơ trong bài thơ “Trăng ơi… từ đâu đến” của Trần Đăng Kho, mỗi ô tương ứng ở bên trái chèn một hình vẽ minh hoạ thích hợp:

Xem đáp án » 05/06/2020 201

Bình luận


Bình luận