Câu hỏi:

13/07/2024 593

Em hãy tạo tệp cayco.lgo lưu lại các thủ tục vẽ cây cọ như hình trên.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn: Hình cây cọ gồm 3 nhánh, mỗi nhánh có phần tán lá và phần thân nhánh. Tán là là một “hình tròn” gồm 60 bán kính sát nhau. Thân mỗi nhánh là một đoạn thẳng từ gốc cây tới tâm của tán lá. Có thể viết 2 thủ tục.

Thủ tục hinhtron vẽ tán lá:

   To hinhtron

    Repeat 60[fd 50 bk 50 rt 6]

   End

Thủ tục cayco vẽ cây cọ 3 nhánh

    To cayco

    Setpencolor 2

    Setpensize [3 3]

    Lt 15 fd 120 hinhtron bk 120 rt 15

    Fd 200 hinhtron bk 200 rt 15

    Fd 100 hinhtron bk 100

   end

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sử dụng thủ tục vẽ từng hình tròn đặc (có màu bút vẽ) em hãy tạo tệp bongmau.lgo lưu lại thủ tục vẽ một chùm bóng bay (có 5 quả màu khác nhau) như hình bên.

Thủ tục vẽ một hình tròn

   To htron

   Repeat 360[fd 40 bk 40 rt 1]

   end

Xem đáp án » 13/07/2024 805

Câu 2:

Hãy tạo tệp saubuom.lgo lưu lại thủ tục vẽ một con sâu bướm như hình bên

Xem đáp án » 13/07/2024 525

Câu 3:

Mỗi mẫu vẽ trong cột bên phải của bảng dưới đây là kết quả thực hiện thủ tục nào trong cột bên trái? Các mẫu vẽ này được xây dựng bằng một câu lệnh lặp với số lần lặp là 7 để vẽ 7 đoạn thẳng và 7 hình tròn nhưng thứ tự sắp xếp các lệnh trong vòng lặp là khác nhau. Sau đây là thủ tục htron vẽ một hình tròn:

To htron

   Repeat 360[fd 10 bk 10 rt 1]

End

Xem đáp án » 05/06/2020 517

Câu 4:

Em hãy chuyển đoạn lệnh vẽ chùm hoa

Thì là sau đây thành hai thủ tục:

Cs setpencolor 6 setpensize [2 2]

Repeat 10[fd 40 repeat 12[fd 10 bk 10 rt 30] bk 40 rt 36]

Xem đáp án » 13/07/2024 477

Câu 5:

Em hãy tạo các thủ tục ghi ở cột bên trái bảng dưới đây để vẽ hai hình tương ứng cho trong cột bên phải bảng. Sau đó lần lượt thực hiện thủ tục hoavan1 và hoavan2. Lưu các thủ tục này cho vào chung một tệp là hoavan.lgo.

Xem đáp án » 05/06/2020 437

Bình luận


Bình luận