Câu hỏi:

05/06/2020 589

Hãy ghép đúng lệnh và hình ảnh mô tả kết quả của lệnh

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ghép 1 – C; 2 – B; 3 – A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dùng lệnh PRINT hoặc SHOW thực hiện các phép tính sau:

2*523-35/7123+27-50100-(19+11)
4*(32-7)+5*(16-4)25*3+3*(70-20)9990-9982222+3333

Xem đáp án » 13/07/2024 2,671

Câu 2:

Sau khi thực hiện lệnh

Label [Tap viet trong Logo]

Kết quả nào sẽ hiện trên sân chơi của Rùa trong các kết quả sau:

Xem đáp án » 13/07/2024 1,965

Câu 3:

Để viết được dòng chữ nằm ngang Tap viet trong Logo trên sân chơi của Rùa theo phông chữ .VnArial, dáng chữ đậm và cỡ chữ 14, cần thực hiện các thao tác A, B, C, D sau đây theo thứ tự nào?

Xem đáp án » 13/07/2024 1,818

Câu 4:

Dùng lệnh PRINT (PR) hoặc SHOW để hiện các dòng văn bản sau đây trong ngăn danh sách lệnh (của cửa sổ lệnh)

Hello my friend

Hoc Logo that thu vi

Today the weather was nice

Hôm nay trời đẹp

Xem đáp án » 13/07/2024 539

Câu 5:

Thủ tục sau đây tạo một biểu tượng Logo về Hà Nội:

Xem đáp án » 13/07/2024 531

Câu 6:

Hãy tạo các dòng chữ theo yêu cầu sau đây

Xem đáp án » 05/06/2020 520

Bình luận


Bình luận