Câu hỏi:

05/06/2020 9,872

Lực lượng chủ yếu trúng cử trong cuộc bầu cử Hội đồng công xã là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ngày 26-3-1871, nhân dân Pari tiến hành bầu Hội đồng công xã theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. 86 đại biểu đã trúng cử, hầu hết là công nhân và tri thức, đại diện cho nhân dân lao động Pari

Đáp án cần chọn là: D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngày 26 - 3 - 2872, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Pháp?

Xem đáp án » 15/07/2020 29,028

Câu 2:

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871 của nhân dân Pa-ri là

Xem đáp án » 05/06/2020 24,240

Câu 3:

Năm 1870, cuộc chiến tranh Pháp – Phổ nổ ra trong bối cảnh lịch sử như thế nào?

Xem đáp án » 05/06/2020 12,512

Câu 4:

Nguyên nhân thất bại của Công xã Pari.

Xem đáp án » 15/07/2020 11,885

Câu 5:

Chính phủ tư sản lâm thời ra đời sau cuộc khởi nghĩa ngày 4-9-1870 có tên gọi là

Xem đáp án » 05/06/2020 10,992

Câu 6:

Ngày 4-9-1870, ở Pa-ri đã diễn ra sự kiện quan trọng gì?

Xem đáp án » 05/06/2020 6,200

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »