Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 5 (có đáp án): Công xã Pa-ri 1871 (phần 2)

  • 2982 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Để xoa dịu mâu thuẫn trong nước và ngăn cản quá trình thống nhất nước Đức, chính phủ Pháp đã có hành động gì?

Xem đáp án

Để xoa dịu những mâu thuẫn trong nước và ngăn cản quá trình thống nhất nước Đức, Hoàng đế Na-pô-lê-ông III đã tuyên chiến với Phổ. Chiến tranh Pháp- Phổ bùng nổ.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Ngày 4-9-1870, ở Pa-ri đã diễn ra sự kiện quan trọng gì?

Xem đáp án

Nhận được tin hoàng đế Pháp là Na-pô-lê-ông III cùng toàn bộ quân chủ lực bị bắt, ngày 4-9-1870, nhân dân Pari đã đứng lên khởi nghĩa lật đổ chính quyền Na-pô-lê-ông III, đòi thiết lập chế độ cộng hòa và bảo vệ Tổ quốc lâm nguy

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Chính phủ tư sản lâm thời ra đời sau cuộc khởi nghĩa ngày 4-9-1870 có tên gọi là

Xem đáp án

Sau khi Pháp thất bại trong Chiến tranh Pháp – Phổ, Chính phủ tư sản lâm thời được thành lập mang tên Chính phủ vệ quốc. Khi quân Phổ tiến về Pa-ri và bao vây thành phố. “Chính phủ vệ quốc” đã trở thành “Chính phủ phản quốc”.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cơ quan cao nhất của Công xã Pa-ri là

Xem đáp án

Cơ quan cao nhất của nhà nước mới là Hội đồng công xã, vừa ban bố pháp luật, vừa lập các ủy ban thi hành pháp luật.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Lực lượng chủ yếu trúng cử trong cuộc bầu cử Hội đồng công xã là

Xem đáp án

Ngày 26-3-1871, nhân dân Pari tiến hành bầu Hội đồng công xã theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. 86 đại biểu đã trúng cử, hầu hết là công nhân và tri thức, đại diện cho nhân dân lao động Pari

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

nguyenanhbinh
21:54 - 26/10/2022

khhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh