Câu hỏi:

05/06/2020 238

Môi trường bị ô nhiễm là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Máy tự động là máy hoàn thành một nhiệm vụ nào đó

Xem đáp án » 05/06/2020 33,555

Câu 2:

Chọn phát biểu đúng: Phát triển bền vững là cách phát triển nhằm thỏa mãn nhu cầu của thế hệ :

Xem đáp án » 05/06/2020 19,335

Câu 3:

“Là thiết bị tự động đa chức năng hoạt động theo chương trình nhằm phục vụ tự động hóa các quá trình sản xuất” là khái niệm:

Xem đáp án » 05/06/2020 18,328

Câu 4:

Máy tiện CNC là:

Xem đáp án » 05/06/2020 13,139

Câu 5:

Máy tự động được chia làm mấy loại?

Xem đáp án » 05/06/2020 4,909

Câu 6:

Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường trong sản xuất có khí là:

Xem đáp án » 05/06/2020 2,473

Câu 7:

Các biện pháp đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí là:

Xem đáp án » 05/06/2020 2,365

Bình luận


Bình luận