Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí có đáp án

  • 2668 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Máy tự động là máy hoàn thành một nhiệm vụ nào đó

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Máy tự động được chia làm mấy loại?

Xem đáp án

Đáp án: A

Đó là máy tự động cứng và máy tự động mềm.


Câu 3:

Máy tự động chia thành:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường trong sản xuất có khí là:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Môi trường bị ô nhiễm là:

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đỗ Thanh Loan

Bình luận


Bình luận