Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 17: Công nghệ cắt gọt kim loại có đáp án

  • 3216 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Bản chất của gia công kim loại bằng cắt gọt là:

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Để cắt vật liệu:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Dao tiện có:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Mặt tiếp xúc với phoi là:

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Lưỡi cắt chính là:

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đỗ Thanh Loan

Bình luận


Bình luận