Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong có đáp án

  • 4881 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Hành trình pit-tông là? Chọn phát biểu sai:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Chu trình làm việc của động cơ gồm các quá trình:

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

3 tháng trước

Hồng Phúc

Bình luận


Bình luận