Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 23: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền có đáp án (Mới nhất)

  • 1447 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền có mấy nhóm chi tiết?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền có 3 nhóm chi tiết chính là: nhóm pit-tông, nhóm thanh truyền, nhóm trục khuỷu.


Câu 2:

Câu 2. Chi tiết chính của nhóm pit-tông là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Thanh truyền là chi tiết chính của nhóm thanh truyền, trục khuỷu là chi tiết chính của nhóm trục khuỷu.


Câu 3:

Câu 3. Chi tiết chính của nhóm thanh truyền là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Pit-tông là chi tiết chính của nhóm pit-tông, trục khuỷu là chi tiết chính của nhóm trục khuỷu.


Câu 4:

Câu 4. Chi tiết chính của nhóm trục khuỷu là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Thanh truyền là chi tiết chính của nhóm thanh truyền, pit-tông là chi tiết chính của nhóm pit-tông.


Câu 5:

Câu 5. Khi động cơ làm việc, chi tiết nào chỉ chuyển động tịnh tiến?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Khi động cơ làm việc, pit-tông chuyển động tịnh tiến, trục khuỷu quay tròn, thanh truyền chuyển động lắc.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận