Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 23: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền có đáp án

  • 4349 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây sai:

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì pit-tông không chế tạo vừa khít với xilanh, người ta sử dụng xecmăng để bao kín buồng cháy.


Câu 2:

Xec măng được bố trí ở:

Xem đáp án

Đáp án: B

Vì bố trí ở đầu pit-tông nhằm bao kín buồng cháy.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây đúng

Xem đáp án

Đáp án: B

Vì xec măng dầu phía dưới để ngăn dầu bôi trơn sục vào buồng cháy, xec măng khí phía trên ngăn khí trên buồng cháy lọt xuống cacte.


Câu 4:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống: .......cùng với xilanh và nắp máy tạo thành không gian làm việc của động cơ.

Xem đáp án

Đáp án: A

Vì đó chính là nhiệm vụ của đỉnh pit-tông.


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây sai:

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì nếu chế tạo pit-tông vừa khít với xilanh khi quá trình cháy giãn nở xảy ra, pit-tông sẽ giãn nở gây bó kẹt, làm mài mòn pit-tông, việc thay thế tốn kém chi phí và khó tháo lắp


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận