Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp có đáp án (Mới nhất)

  • 286 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp thường là động cơ gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp thường là động cơ điêzen.


Câu 2:

Câu 2. Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp có mấy đặc điểm chính?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp có 4 đặc điểm chính:

1. Công suất không lớn

2. Tốc độ quay trung bình, làm mát bằng nước

3. Khởi động bằng tay hoặc động cơ phụ

4. Hệ số dự trữ công suất lớn


Câu 3:

Câu 3. Đặc điểm đầu tiên của động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp có 4 đặc điểm chính:

1. Công suất không lớn

2. Tốc độ quay trung bình, làm mát bằng nước

3. Khởi động bằng tay hoặc động cơ phụ

4. Hệ số dự trữ công suất lớn


Câu 4:

Câu 4. Đặc điểm thứ hai của động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp có 4 đặc điểm chính:

1. Công suất không lớn

2. Tốc độ quay trung bình, làm mát bằng nước

3. Khởi động bằng tay hoặc động cơ phụ

4. Hệ số dự trữ công suất lớn


Câu 5:

Câu 5. Đặc điểm thứ ba của động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp có 4 đặc điểm chính:

1. Công suất không lớn

2. Tốc độ quay trung bình, làm mát bằng nước

3. Khởi động bằng tay hoặc động cơ phụ

4. Hệ số dự trữ công suất lớn


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận