Câu hỏi:

08/02/2022 107

Câu 1. Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp thường là động cơ gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp thường là động cơ điêzen.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 10. Đặc điểm thứ hai của hệ thống truyền lực máy kéo bánh hơi là:

Xem đáp án » 08/02/2022 134

Câu 2:

Câu 8. Hệ thống truyền lực của máy kéo bánh hơi có mấy đặc điểm riêng?

Xem đáp án » 08/02/2022 122

Câu 3:

Câu 5. Đặc điểm thứ ba của động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp là gì?

Xem đáp án » 08/02/2022 111

Câu 4:

Câu 4. Đặc điểm thứ hai của động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp là gì?

Xem đáp án » 08/02/2022 101

Câu 5:

Câu 3. Đặc điểm đầu tiên của động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp là gì?

Xem đáp án » 08/02/2022 98

Câu 6:

Câu 11. Đặc điểm thứ ba của hệ thống truyền lực máy kéo bánh hơi là:

Xem đáp án » 08/02/2022 97

Bình luận


Bình luận