Câu hỏi:

08/02/2022 86

Câu 13. Cơ cấu quay vòng đặt sau truyền lực chính của hệ thống truyền lực máy kéo xích có vị trí số 1 là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích: Cơ cấu quay vòng đặt sau truyền lực chính của hệ thống truyền lực máy kéo xích có

+ Vị trí 1: Động cơ

+ Vị trí 2: Li hợp

+ Vị trí 3: Hộp số

+ Vị trí 4: Truyền lực chính

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 10. Đặc điểm thứ hai của hệ thống truyền lực máy kéo bánh hơi là:

Xem đáp án » 08/02/2022 139

Câu 2:

Câu 8. Hệ thống truyền lực của máy kéo bánh hơi có mấy đặc điểm riêng?

Xem đáp án » 08/02/2022 123

Câu 3:

Câu 5. Đặc điểm thứ ba của động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp là gì?

Xem đáp án » 08/02/2022 112

Câu 4:

Câu 1. Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp thường là động cơ gì?

Xem đáp án » 08/02/2022 109

Câu 5:

Câu 4. Đặc điểm thứ hai của động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp là gì?

Xem đáp án » 08/02/2022 103

Câu 6:

Câu 3. Đặc điểm đầu tiên của động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp là gì?

Xem đáp án » 08/02/2022 102

Câu 7:

Câu 11. Đặc điểm thứ ba của hệ thống truyền lực máy kéo bánh hơi là:

Xem đáp án » 08/02/2022 97

Bình luận


Bình luận