Câu hỏi:

08/02/2022 122

Câu 8. Hệ thống truyền lực của máy kéo bánh hơi có mấy đặc điểm riêng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: D

Giải thích: Hệ thống truyền lực của máy kéo bánh hơi có 4 đặc điểm riêng:

1. Tỉ số truyền momen từ động cơ đến bánh xe chủ động lớn

2. Phải bố trí truyền lực cuối cùng

3. Nếu bánh trước và bánh sau đều là bánh xe chủ động, có thể phân phối momen ra bánh sau trực tiếp từ hộp số hoặc qua hộp số phân phối.

4. Có trục trích công suất

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 10. Đặc điểm thứ hai của hệ thống truyền lực máy kéo bánh hơi là:

Xem đáp án » 08/02/2022 132

Câu 2:

Câu 5. Đặc điểm thứ ba của động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp là gì?

Xem đáp án » 08/02/2022 111

Câu 3:

Câu 1. Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp thường là động cơ gì?

Xem đáp án » 08/02/2022 105

Câu 4:

Câu 4. Đặc điểm thứ hai của động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp là gì?

Xem đáp án » 08/02/2022 100

Câu 5:

Câu 3. Đặc điểm đầu tiên của động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp là gì?

Xem đáp án » 08/02/2022 98

Câu 6:

Câu 11. Đặc điểm thứ ba của hệ thống truyền lực máy kéo bánh hơi là:

Xem đáp án » 08/02/2022 97

Bình luận


Bình luận