Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 15: Vật liệu cơ khí có đáp án (Mới nhất)

  • 1686 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Đâu không phải là đặc trưng của độ bền?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Độ dãn dài tương đối là đại lượng đặc trưng của độ dẻo.


Câu 2:

Câu 2. Người ta chia giới hạn bền làm mấy loại?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Giới hạn bền được chia làm 2 loại, đó là:

+ Giới hạn bền kéo

+ Giới hạn bền nén


Câu 3:

Câu 3. Bản chất của độ dẻo là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích:

Đáp án A: Biểu thị khả năng chống lại biến dạng dẻo hay phá hủy của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực là bản chất của độ bền nên A sai.

Đáp án C: Biểu thị khả năng chống lại biến dạng dẻo của lớp bề mặt vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực nên C sai.


Câu 4:

Câu 4. Có mấy đơn vị đo độ cứng?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có 3 đơn vị đo độ cứng, đó là:

+ Độ cứng Brinen

+ Độ cứng Rocven

+ Độ cứng vicker


Câu 5:

Câu 5. Đâu là đặc trưng của độ dẻo?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Giới hạn bền kéo và giới hạn bền nén là đại lượng đặc trưng của độ bền.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận