Câu hỏi:

26/01/2022 89

Câu 4. Có mấy đơn vị đo độ cứng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có 3 đơn vị đo độ cứng, đó là:

+ Độ cứng Brinen

+ Độ cứng Rocven

+ Độ cứng vicker

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 6. Bản chất của độ cứng là gì?

Xem đáp án » 26/01/2022 913

Câu 2:

Câu 3. Bản chất của độ dẻo là gì?

Xem đáp án » 26/01/2022 485

Câu 3:

Câu 5. Đâu là đặc trưng của độ dẻo?

Xem đáp án » 26/01/2022 440

Câu 4:

Câu 8. Vật liệu nào sau đây có độ cứng cao?

Xem đáp án » 26/01/2022 438

Câu 5:

Câu 12. Vật liệu vô cơ có độ bền nhiệt như thế nào?

Xem đáp án » 26/01/2022 291

Câu 6:

Câu 1. Đâu không phải là đặc trưng của độ bền?

Xem đáp án » 26/01/2022 215

Câu 7:

Câu 14. Ứng dụng của vật liệu compozit nền vật liệu hữu cơ là:

Xem đáp án » 26/01/2022 197

Bình luận


Bình luận